Bestuur

Samenstelling stichtingsbestuur:

Estelle Manusiwa – Voorzitter / Secretariaat

Jacqueline van Rooijen – Penningmeester

Dick Raja Boean – Bestuurslid / Secretariaat

Elena Maatita – Bestuurslid

Ezra Tutuarima – Bestuurslid