Over ons

Waar staan we voor?

Stichting Maluku Elst is sinds december 2015 officieel van start gegaan. Vanuit de Molukse gemeenschap in Elst is de behoefte aanwezig om onze cultuur en identiteit te bewaren en verder vorm te geven. Stichting Maluku Elst is dan ook opgericht op deze behoefte in te vullen.

Onze missie is om naast de kerk te fungeren als hoeksteen voor de Molukse gemeenschap in Elst. Het gebouw zal dienen als een ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen uit de Molukse gemeenschap en zal tevens een locatie verschaffen voor bijzondere aangelegenheden. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Binnen het stichtingsgebouw zullen traditionele en nieuwe culturele Molukse waarden naar voren komen en gewaarborgd blijven. Daarnaast zal gestreefd worden naar het organiseren van participatie bevorderende activiteiten en het aangaan van samenwerkingsverbanden in de Gemeente Overbetuwe. Dit wordt bereikt door het organiseren van activiteiten die niet specifiek voor de Molukse gemeenschap zijn bedoeld.

Om onze achterban goed te bedienen, bestaat het bestuur uit zowel jongeren als ouderen. Hierdoor kan er op elke doelgroep, de kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen goed op worden ingespeeld. Voor deze doelgroepen zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd om de relatie tussen de mensen binnen onze gemeenschap te verbeteren en in stand te houden.

Stichting Maluku Elst is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat de hele organisatie uit vrijwilligers bestaat.