Stichting Maluku Elst is de ontmoetingsplek voor de Molukse gemeenschap in Elst.  Onze missie is om naast de kerk te fungeren als hoeksteen voor de Molukse gemeenschap in Elst. Het gebouw zal dienen als een ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen uit de Molukse gemeenschap en zal tevens een locatie verschaffen voor bijzondere aangelegenheden. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Binnen het stichtingsgebouw zullen traditionele en nieuwe culturele Molukse waarden naar voren komen en gewaarborgd blijven. Daarnaast zal gestreefd worden naar het organiseren van participatie bevorderende activiteiten en het aangaan van samenwerkingsverbanden in de Gemeente Overbetuwe. Dit wordt bereikt door het organiseren van activiteiten die niet specifiek voor de Molukse gemeenschap zijn bedoeld.

ARCHIEF

Tjakalele Elst RMS-dag 25 april 1990 te Houtrusthallen – Den Haag onder leiding van Oyang Nico Foor