Stichting Maluku Elst

Welkom op de website van Stichting Maluku Elst!

Stichting Maluku Elst is de ontmoetingsplek voor de Molukse gemeenschap in Elst.  Onze missie is om naast de kerk te fungeren als hoeksteen voor de Molukse gemeenschap in Elst. Het gebouw zal dienen als een ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen uit de Molukse gemeenschap en zal tevens een locatie verschaffen voor bijzondere aangelegenheden. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Binnen het stichtingsgebouw zullen traditionele en nieuwe culturele Molukse waarden naar voren komen en gewaarborgd blijven. Daarnaast zal gestreefd worden naar het organiseren van participatie bevorderende activiteiten en het aangaan van samenwerkingsverbanden in de Gemeente Overbetuwe. Dit wordt bereikt door het organiseren van activiteiten die niet specifiek voor de Molukse gemeenschap zijn bedoeld.

 

**NIEUWS MET BETREKKING  TOT HET CORONA VIRUS**

Stichting Maluku Elst is gesloten tot 1 juni, conform nieuwe maatregelen kabinet.
 
Alle bijeenkomsten die gepland staan in de sluitingsperiode worden afgelast. Zodra er vanuit RIVM een positief advies komt, zullen wij proberen zo snel mogelijk de draad weer op te pakken.
Excuses voor het ongemak, zorg goed voor u zelf en wij hopen u gauw weer te ontvangen.
 
Bestuur Stichting Maluku Elst